Volkswagen Stockholm

Digitala publikationer för Volkswagen Stockholm

Volkswagen Stockholm ville hitta ett bättre sätt att presentera sina aktuella erbjudanden på nätet än att bara publicera sina tidningsannonser i PDF-form. Ohlsson & Co står för:

  • Idé
  • Utformning
  • Funktion

Projektbeskrivning

Volkswagens Stockholms webbsida har några år på nacken och den tekniska plattformen begränsade hur de kunde visa upp sina aktuella erbjudanden. Att publicera nya annonser var krångligt och erbjudandena blev snabbt inaktuella. Då modellutbudet snabbt vuxit har även antalet erbjudanden ökat i snabb takt.

Ohlsson & Co valde tillsammans med kunden att byta ut den dåvarande PDF-lösningen till en e-publikation. Den nya lösningen var plattformsoberoende och inbjöd till läsning. Dessutom fick vi möjlighet att jobba med interaktiva lösningar och rörlig media.

Sedan introduktionen av e-publikationen har den öppnats av över 411.000 besökare. Modellen med e-tidningar är nu applicerad på samtliga affärsområden och används även av Volkswagen Göteborg och Volkswagen Malmö/Syd.

Sedan vi gick över till e-publikationslösningen har den genomsnittliga tiden våra besökare ägnar åt våra erbjudanden på webben ökat med över 98%

Johan Karlson, Marknadschef Volkswagen Stockholm