Veho Bil är en del av finska Veho Oy, ett familjeägt bilhus som grundades i Finland redan 1939 och som nu är Nordens största återförsäljare av Mercedes-Benz.

Veho Bil har sedan 2007 varit en stor del av oss på Ohlsson & Co. I Sverige finns de representerade i Stockholm, Örebro, Karlstad, Västerås, Gävle och Malmö där de hjälper person-, transport- och lastbilskunder. Med större förtroende och Veho Bils stora framgångar har vi på Ohlsson & Co fått mer ansvar i produktion och utökat sitt samarbete genom att vara en stabil marknadsföringspartner.

Det Ohlsson & Co och Veho Bil har tillsammans är ett partnerskap som bygger på ömsesidigt förtroende och detta förtroende värderar vi på Ohlsson & Co mycket högt.

www.vehobil.se

Instagram/vehobil

Facebook/vehobil

Vad vi gör åt Veho Bil.

Marknadskoordination – Som marknadskoordinator får vi ett stort ansvar i att hitta och ta fram rätt lösningar i allt från lansering av nya modeller, öppet hus och nya anläggningar. Allt sker i ett nära samarbete med Veho Bil och de olika bilhallarna.

Marknadsföring (print, digitalt & socialt) – Vi tar ett helhetsgrepp kring Veho Bils marknadsföring och jobbar i alla relevanta kanaler.

Hantering & strategi sociala medier – Med framtagna guidelines om tonalitet och mål har vi sammanstrålat Veho Bils Facebooksidor och Instagramkonto. Vi jobbar efter en innehållsplan med att skapa värde för målgruppen och skapa ett långsiktigt och stabilt förtroende för Veho Bil.

Webbplatsen – Under 2018 lanserade vi Veho Bils nya webbplas där fokus ligger på ett otroligt bra bilsök. Vi jobbar även mycket med aktuella kampanjsidor och nytt innehåll i form av artiklar som fångar in relevanta sökningar men även stärker webbplatsen som helhet.

Bloggartiklar – Vi tar fram artiklar som bygger på sökordsanalyser av det målgruppen är ute efter och som då även länkas till berörda sidor på webbplatsen för att skapa ett så stort värde som möjligt. Artiklarna är även till för att synas bättre i organiska sökningar och nå potentiella kunder med relevant kunskap för att redan där börja bygga ett förtroende.

Rådgivning & strategi – För att ge Veho Bil bästa service inom digital mediaplanering löser vi uppgifterna tillsammans med Scream B2B som samarbetspartner.