Framtagning av hållbarhetsredovisning & säkerhetsrapport

Arlanda Express var i behov av en hållbarhetsrapport för att skapa struktur i deras verksamhet och tydligt redovisa alla siffror som rör företaget. Vi skapade den första rapporten 2016 (för Hållbarhetsrapporten 2015) och har årligen tagit fram nya med samma manér som den första rapporten.

Fokus för Hållbarhetsrapporterna har varit att lyfta upp statistik gällande Arlanda Express på ett så attraktivt som möjligt. Målet var att ta fram ett dokument som inte bara revisorer skulle nyttja utan som även personalen skulle finna intressant. Stora och färgglada bilder, symboler, inbjudande och lättläst text samt ”visste du att”-rutor för att locka till mer läsning blev lösningen. Och ja, personalen uppskattar rapporten. Och ja, tack vare detta fick vi även förtroendet att ta fram deras Säkerhetsrapport. Vi ser med spänning fram emot fler rapporter.

”Vi hade en önskan om att göra formella och tämligen byråkratiska rapporter mer attraktiva och läsvärda; att inspirera till läsning av sådant som tidigare uppfattats som tungt och svårtillgängligt. Här har Ohlsson & Co hjälpt oss att nå ut till kunder och medarbetare på ett sätt som överträffar de förhoppningar vi hade i början”

Jimmy Ahl Säkerhetschef Arlanda Express